In de week van 12 april waren er voor alle onderbouwklassen extra uren bewegingsonderwijs ingeroosterd. De leerlingen werden in hun eigen groep (A of B) verwacht op de velden van Rapid om daar allerlei activiteiten te ondernemen met elkaar. Sport en spel wisselden elkaar af en het werden leuke dagen voor de leerlingen uit klas 2 en 3. De leerlingen van klas 1 houden deze activiteiten nog  tegoed. Op de dag dat zij waren ingeroosterd, sneeuwde het.

Mede met dit soort initiatieven proberen we aandacht te besteden aan het sociale en fysieke aspect van het naar school gaan. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen blijven bewegen en ook andere dingen leren dan alleen de theoretische vakken en hopen de komende tijd nog meer leuke, verbindende activiteiten te kunnen organiseren.