Toen vorig jaar de examenperiode werd geschrapt en we in feite geschiedenis schreven, hoopten we dat we dit schooljaar een ‘normaal’ examenjaar konden ingaan. Daar moesten we snel op terugkomen. Op het moment dat we in december in lockdown gingen, ontstond er meteen veel onduidelijkheid. We merkten bij de leerlingen dat dat ook tot onzekerheid leidde en dat is alleen maar heel begrijpelijk. Een flink deel van de leerlingen ervoer achterstanden vanuit het voorexamenjaar en wist niet hoe de rest van hun laatste jaar eruit ging zien.

Regeling schooljaar 2020-2021

Die duidelijkheid kwam gelukkig in januari vanuit de overheid met de twee-tijdvakken-regeling en de extra herkansingmogelijkheid. De examenkandidaten wisten nu in ieder geval waar ze zich op voor moesten bereiden. Ruim een maand later kwam daar de ‘duimregeling’ bij: de mogelijkheid om een vak buiten beschouwing te laten. Ook dat gaf lucht.

Ondersteuning

Op het Lyceum hebben we gedurende het hele examenjaar ondersteuning geboden in de vorm van extra lessen. Ook hebben we na se-week 2 een extra herkansing gegeven, zodat leerlingen het effect van de lockdown enigszins konden opvangen. De afgelopen weken hebben we examenmodules georganiseerd waarbij leerlingen zelf konden kiezen voor welke vakken ze modules wilden volgen. Op die manier hebben ze zelf de puntjes op de i kunnen zetten.

Op weg naar het centraal examen

Het centraal examen komt nu heel dichtbij. In de meivakantie gaat 60% van de examenleerlingen aan de slag met vrijwillige, gratis examentrainingen. Deze trainingen worden gegeven door externe en ervaren docenten. Na de meivakantie plannen we nog een exameninstructie en een oefenexamen. Op die manier hopen we de juiste ondersteuning te hebben geboden in dit bijzondere jaar.

Op 17 mei gaan de centraal examens van start. Ongeveer 65% van de leerlingen heeft ervoor gekozen om alle examens in tijdvak 1 af te leggen. 35% heeft de examens dus gespreid over tijdvak 1 en 2. De herkansingen mogen gepland worden in tijdvak 2 en 3, ook als je je examens hebt gespreid.

Centraal examen – uitslag – diplomering

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1:
Eerste afnames
17 mei t/m 1 juni 10 juni
Tijdvak 2:
Eerste afnames en herkansingen
14 juni t/m 25 juni 2 juli
Tijdvak 3:
Herkansingen
6 t/m 9 juli* 15 juli

 

Alle data per vak en tijdvak zijn op deze website te vinden.

De spreiding over meer tijdvakken betekent ook iets voor de diploma-uitreiking. Omdat we nu nog niet weten, hoe groot de groepen worden voor wie duidelijk is of ze hun diploma hebben gehaald én omdat we niet weten in welk tempo de versoepelingen worden ingevoerd, hebben we de volgende data vastgelegd voor de diploma-uitreikingen:

6 juli en 7 juli:    diplomering vwo na tijdvak 1 en 2

7 t/m 9 juli:        diplomering havo na tijdvak 1 en 2

16 juli:                  diplomering havo en vwo na tijdvak 3

Over de organisatie van de diplomering en de maximale aantallen gasten per leerlingen worden de examenleerlingen later geïnformeerd.

Website

De belangrijkste informatie over de wijzigingen in de examenregelingen en belangrijke date vindt u op onze website.

Ondanks dat we terug gaan kijken op een onrustig examenjaar, hopen we dat leerlingen met de ondersteuning vanuit school en de versoepelingen vanuit de overheid met zelfvertrouwen de examenperiode ingaan en dat ze hun welverdiende diploma gaan halen.