De periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie was voor ons als school een goede tijd. Een periode waarin we de coronaregels konden loslaten en we het gevoel hadden, dat we weer ‘gewoon school’ konden zijn. Activiteiten en excursies konden weer worden georganiseerd en het aantal besmettingen onder leerlingen en personeel nam hard af.
Hoogtepunten in de afgelopen weken waren de PA-voorstelling (Belle en het Beest in de Nieuwe Doelen) en het Openbaar Concert. U leest meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.
We zijn zeer tevreden met de aanmeldingen van dit schooljaar. 187 nieuwe leerlingen hebben zich aangemeld bij Lyceum Oudehoven. Dat is een flinke stijging ten opzichte van vorig schooljaar.
Ook waren we blij dat we vorige week met de hele school het Paasfeest konden vieren. In drie shifts hebben alle leerlingen een Paasviering meegemaakt. We hadden hiervoor een externe organisatie uitgenodigd, die de viering heeft verzorgd.
Het thema van de viering was Break Free, gebaseerd op het lijden van Jezus. Centraal stond de veroordeling van Jezus; de menigte die uiteindelijk de kruisiging van Jezus eist. Met de leerlingen werd op een interactieve manier nagedacht over het maken van keuzes. Hoe je omgaat met de beïnvloeding door anderen. Juist in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om onderscheid te maken tussen waarheid en fake news een actueel thema.
We waren blij met het feit dat we weer een echte viering in de aula van de school konden organiseren. Om met leerlingen en personeel vorm en inhoud te geven aan de identiteit van de school.
Aan het einde van het schooljaar wordt er ter afsluiting van het jaar nog een slotviering georganiseerd.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Spek
Rector Lyceum Oudehoven

Met vriendelijke groet,