Testdag streaming lessen (40-minuten rooster)

  • Wanneer: 27 oktober 2020

Het komt in deze bijzondere tijd geregeld voor dat leerlingen tijdelijk thuis blijven in afwachting van de uitslag van een coronatest of zelf in quarantaine zitten. We gaan er in die situaties van uit dat je de schooldag vanuit thuis beleeft. Het gaat dan met name om die lessen waarin je niet praktisch bezig bent. Je kunt immers geen gymnastiekles streamen en die tekening op afstand maken is ook wat lastig.

Hoe ziet zo’n lesdag op afstand er dan uit? Bij het begin van de les start de docent een vergadering in Microsoft Teams in het team van dat vak. De docent is in ieder geval hoorbaar aanwezig en deelt het digitale bord met de vergadering. Jij hoort dan de startuitleg en ziet de aantekening op het bord (als die er is). Als de leerlingen die op school zijn, aan de slag gaan met de opdrachten, dan doe jij dit ook. Als je vragen hebt, dan kun je die in de chat stellen. Zo blijf je zoveel mogelijk bij met de rest van de klas. Het huiswerk is in Somtoday te vinden.

Volg je het onderwijs vanuit thuis, dan gaan we uit van de volgende afspraken:

  • Je maakt geen opnames van de les of de docent;
  • Je gedraagt je in de chat netjes.

Om ervoor te zorgen dat zowel docenten als leerlingen goed voorbereid zijn op deze vorm van streaming, organiseren we op dinsdag 27 oktober een testdag. Op die dag draaien we een 40-minutenrooster. Alle docenten geven dan volgens het rooster les vanuit thuis en alle leerlingen volgen de lessen vanuit thuis. Een uitzondering geldt voor de vakken lo, handvaardigheid, tekenen en muziek: deze docenten geven een opdracht in plaats van hun les te streamen, tenzij door de vakdocent anders is aangegeven.